Roselaar | Roosendaal

rooselaar

projectinformatie
opdrachtgever
Unibail-Rodamco (Schiphol)
eigenaar
Unibail-Rodamco (Schiphol)
hoofdarchitect
GDAi Architecten
kenmerken
uitbreiden winkelmeters en verhogen passage
studie
2009 - 2010
projectomschrijving

Voor Unibail-Rodamco voerde GDAi Architecten in 2009 en 2010 verschillende studies uit om winkelcentrum de Roselaar van extra winkelmeters te voorzien.

De haalbaarheid van tweelaagse winkelunits waarbij de verdieping zich op het huidige dakniveau bevindt, is onderzocht.

Bij verschillende bestaande winkelunits is er gekeken met welke ingreep deze beter toegankelijkheid kunnen zijn en hoe deze units eventueel een uitbreiding op de eerste verdieping kunnen krijgen.

Tevens is onderzocht of het plafond van de zuidelijke passage verhoogt kan worden zodat er een grotere vrije hoogte wordt gerealiseerd.

Bij de winkelunits aan het centrale plein is de mogelijkheid bekeken voor vitrines/etalages op de eerste verdieping: deze mogelijkheid is gevisualiseerd, evenals de wijziging in plattegrond van de verschillende winkelunits.

projectfoto's